O firmě


Realizujeme dokončovací práce
Realizujeme dokončovací práce

Nabízíme široké spektrum zemních prací, od drobných výkopů pro malé stavby až po zemní práce většího rozsahu pro výstavbu inženýrských sítí. Jsme schopni realizovat různé výkopové práce, skrývky zeminy atd.. Zemní práce provádíme na základě projektové dokumentace nebo v případě menšího rozsahu dle dohody. Nabízíme realizaci vodovodních přípojek, kanalizačních přípojek, plynových přípojek a přípojek elektrického vedení. V případě výstavby inženýrských sítí provedeme výkopy rýh, osazení potrubí a zapískování a zpětný zásyp včetně hutnění.

Provádíme opravy budov
Provádíme opravy budov

hloubení základů
výkopy pro inženýrské a telekomunikační sítě
výkopy a úpravy terénu
výkopy jam a rýh
výkopy pro bazény
veškeré úpravy terénu
hutnění ploch a povrchů
zemní práce pro rodinné domky
přípojky
odvoz zeminy
rovnání kamenů
rovnání terénu pomocí nivelačního přístroje

Řezání:

řezání asfaltového povrch
řezání betonových ploch